Miljö

Ett kontinuerligt miljöarbete

Sun and leaves

Miljön är viktig för oss och därför tillverkas så många av våra produkter som möjligt i miljövänliga och återvunna material.

Profile Nordic jobbar ständigt med förbättringar inom vår egen organisation. Vi väger alltid in miljön vid utvecklandet av nya produkter och väljer därför att jobba med produkter med hög kvalitet för att göra ett så lite avtryck som möjligt i det långa perspektivet. Kvalitet = lång livslängd = låg miljöpåverkan.

Vi jobbar bland annat med flera produkter i polypropylen, detta är en hållbar och slitstark plast med liten miljöpåverkan. Polypropylenplast är återvinningsbar genom nedsmältning och kan brännas utan att gifter frigörs.

Profile Nordic jobbar kontinuerligt med att utveckla nya och bättre produkter ur ett miljöperspektiv och välkomnar alla förslag om förbättringar.